Elektronický plovák

Přidáno: 9.12.2013
Aktualizováno: 9.12.2013
Autor: Lukáš Mertlík

Tento obvod slouží jako náhrada mechanického spínače čerpadla. Obvod má 2 stupně: První stupeň - maximální hladina = je horní hranice, kde se sepne relé a spolu s ním i připojené zařízení (čerpadlo). Druhý stupeň - minimální hladina = je dolní hranice, kde se odpojí připojené zařízení. Sondy jsou napájené vysokofrekvenčím proudem nízké úrovně, který je generován hradlem IC1a. Případná JS složka v signálu je oddělená kondenzátorem C2. Za soundou MAX je vazební kondenzátor C3 spolu s usměrňovačem tvořeným D1, D2 a C4. Překročí li napětí na kondenzátoru C4 prahové napětí hradla IC1b, jeho výstup se překlopí z vysoké úrovně do nízné úrovně a následně se tento signál zneguje, součastně se tranzistor T1 otevře a sepne relé. K relé je paralelně zapojená dioda D4, která chrání tranzistor od napěťových špiček při rozpínání relé a taktéž LED, která indikuje seplé rele. Modul obsahuje i napájecí stabilizovaný zdroj 12V.

Schéma

DPS: 3,8cm x 10,4cm

Osazovací plán

Osazovací plán SMD


Seznam součástek:
R1 - 470k
R2 - 10M
R3 - 4k7 SMD 1206
R4 - 820R SMD 1206
R5 - 120R
C1-C4 - 2n2
C5 - 100nF SMD 1206
C6 - 220uF/16V
D1-D3 - 1N4148
D4 - 1N4148 SMD SOD80
DZ1 - 12V
M1 - S380
IC1 - 4093N
T1 - BC547
DNO - Faston 2,8mm
MIN Faston 2,8mm
MAX - Faston 2,8mm
IN Svorkovnice do DPS (dvojitá)
OUT - Svorkovnice do DPS (dvojitá)
F1 - 100mA/250V
REL1 - RELEMZPA92
TR1 - 230V/15V - 1VA

Hotový plovák

©2013 - 2018 - Lukáš Mertlík