Melodický zvonek

Přidáno: 25.04.2013
Aktualizováno: 12.11.2014
Autor: Lukáš Mertlík

Cílem práce
je nabídnout zájemcům o výuku programování jednočipových mikropočítačů PIC praktickou pomůcku, umožňující prakticky vyzkoušet základní principy používané v robotice. Jednotlivá zapojení jsou velmi jednoduchá, přehledná, založená na intuitivním připojení k základní desce s nejjednodušším představitelem mikropočítačů PIC.

Volba dílů:
Určujícím rozhodnutím je volba řídícího mikropočítače. Na prvním místě byl požadavek na jednoduchost. Proto padla volba na nejjednodušší 8 bitový mikropočítač od firmy Microchip PIC10F200, který lze zakoupit za cenu 12,- Kč. K tomuto PIC také existuje český překlad dokumentace z nakladatelství BEN. Z architektury procesoru vyplývá, že deska bude mít dva vstupy a dva výstupy.

Všechna čidla mohou mít jen digitální výstup.

Schéma

DPS: 5,0cm x 6,5cm

Osazovací plán


Seznam součástek:
R12 - 180R/0,25W
R2,3,4,5,7,9,11 - 330R/025W
R10 - 1K/0,25W
R1,6,8 - 4K7/0,25W
C1,2,3,5,6,7,8 - 100nF/40V
C4 - 100uF/25V
LED1 - 3mm/modrá
LED2 - 10mm/červená
SG1 - F/EE17P (PIEZO)
-
IC1 - PIC 10F200 (JEDNOČIPOVÝ MIKROPROCESOR)
IC2 - 7805 (5V STABILIZÁTOR)
B1 - W10M (DVOUCESTNÝ USMĚRŇOVAČ)
S1,2 - Mikrospínač
X1 - 5,5mm-2,1mm (POWER JACK)

Popis zapojení:
Deska je napájena ze zdroje 8 – 20V bez rozlišení polarity. Přítomnost napájecího napětí 5V je indikována modrou LED. Samotný mikropočítač má kromě napájecích vývodů čtyři univerzální, z nichž dva jsou použity jako vstupy a dva jako výstupy. Všechny vývody jsou vyvedeny na servokonektory, kde je připojeno napájecí napětí bez ochrany a signál z mikroprocesoru přes ochranný rezistor 330 Ohm. Ke vstupům jsou na desce umístěna tlačítka. Jejich stiskem se aktivuje vstup nezávisle na tom, zda je k němu připojeno čidlo. Výstupy jsou na desce osazeny velkou červenou LED a piezo měničem. To umožňuje názorně pozorovat výstupní signály. Na výstupu GP2 jsou vidět signály o kmitočtu od 0 do 20 Hz. Na výstupu GP1 jsou slyšet signály o kmitočtu od 20 Hz do 10 kHz. Konektor ICSP slouží pro připojení programátoru nebo pro zasunutí desky do nepájivého pole.

DPS zdola

DPS shora

Osazování

Osazená deska

Zapájená DPS


Tyto fotky jsou pouze ilustrační. Na DPS proběhly nějaké "kosmetické" úpravy.
Schéma, motiv plošného spoje a osazovací plán je momentálne nejaktuálnější.

Postup při práci:
Plošný spoj vyvrtejte vrtákem 0,8mm. Pro konektory použijte vrták 0,9mm a pro Graetzův můstek (usměrňovač), stabilizátor a tlačítka použijte 1,0mm vrták. Začněte osazovat nejmenší součástky, čili odpory, kondenzátory, tlačítka a potom osaďte usměrňovač, stabilizátor, piezo, LED a patici. Při osazování dbejte na pečlivost, ať nevzniknou zkraty mezi spoji, nebo “studené” spoje. Po důkladném překontrolování můžeme přejít ke zkoušení

Oživení:
Zkoušení provádějte bez mikrokontroléru (PIC). Kdyby tam byla chyba, může to nenávratně poškodit PIC. Proto si nejprve ověřte na patici, jestli je na druhém pinu +5V a na sedmém pinu 0V. Při zapnutí se rozsvítí signalizační LED1. Pokud je vše v pořádku, můžete zkusit osadit PIC do patice.

Nainstalujte si vývojové prostředí MPLAB od Microchip.com a následně zapojte do USB konektoru programátor PIC. Ověřte komunikaci. Připojte programátor k desce a naprogramujte jeden ze zdrojových kódů v HEX podobě.

Ověřte si správnou funkčnost vstupů a výstupů. Vstupy musí reagovat na tlačítka a výstupy jsou vidět a slyšet.

Pokud jste začátečník, nebo máte nějaké problémy s programem, můžete použít nějaký z našich programů, které jsou volně ke stažení v sekci STAVEBNICE.

©2013 - 2018 - Lukáš Mertlík