Coming Home & Leaving Home

Přidáno: 7.1.2014
Aktualizováno: 7.7.2014
Autor: Lukáš Mertlík

Tento modul je užitečný do aut, které nejsou vybaveni CH-LH systémem. Jedná se o modul, který po odemčení, nebo zamčení auta rozsvítí na určitou dobu světla, aby při příchodu, nebo odchodu bylo lépe vidět kolem auta.
Bylo by složité zasahovat přímo do elektroniky auta a proto jsem přemýšlel, jak snímat odemčení a zamčení auta. První co mě napadlo byly blinkry. Při odemčení auta bliknou jednou a při zamčení dvakrát. Je snadné od levého a pravého blinkru vyvést dva dráty a mikroprocesorem sledovat stav blinkrů.
Zvolil jsem opět mikroprocesor PIC 10F200, který je malý a levný. Na vstupy je přiveden přes odporový dělič signál přímo od žárovky levého a pravého blinkru. Na výstupu jsou připojeny přes rezistor dva NPN tranzistory, které spínají dvě relé.
A kdy vlastně dojde k rozsvícení světel...? Jenom pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny tři podmímky. První: oba blinkry(levý a pravý) musí svítit součastně. Druhá: k bliknutí musí dojít jednou, nebo dvakrát. Pokud blinkry bliknou vícekrat, dojde po dobu cca pěti sekund k ignoraci vstupů. Třetí: mezi dvoumi bliknutími nesmí nastat mezera větší než cca 1,2 sec. Jsou li splněny všechny podmínky, dojde k sepnutí výstupu na dobu asi 30 sec. Pokud v tomto intervalu modul zaznamená jakékoliv další blikání blinkrů, okamžitě zhasne světla. Pokud došlo pouze k opětovnému odemčení, nebo zamčení auta, opět se světla rozsvítí na dobu cca 30 sec. Pokud blikne pouze jeden blinkr, třeba při vyjíždění z parkoviště, světla zhasnou a relé přepnou kontakty opět k původní jednotce auta.

Schéma

DPS: 3,2cm x 6,2cm

Osazovací plán


Seznam součástek:
R1,R2,R5 - 4K7
R3, R4 - 10K
C1 - 100uf/25V
C2,C3 - 100nF
C4 - 100nF SMD 1206
D1,D2 - 1N4004
DZ1 - 24V
T1,T2 - BC547
IO1 - 78L05
IC1 - 10F200
CON1-CON6 - Faston 6,3mm
K1 - 3pin molex
K2 - 2pin molex
REL1,REL2 - 12V relé (FBR51ND12-W1)

Název:

CH & LH

.HEX

Datum: 2.1.2014
Verze: 0.3
Velikost: 0,8 kB
Autor: Lukáš Mertlík

©2013 - 2018 - Lukáš Mertlík