8ch. relay module

Přidáno: 20.8.2013
Aktualizováno: 20.8.2013
Autor: Lukáš Mertlík

Cílem
bylo navrhnout další prvek pro rozvoj našich robotů a stavebnic. Tento prvek "8ch. relay module" umožnuje nezávisle spínat 8 různých spotřebičů. Tento modul vznikl spíše pro spínání sítových spotřebičů, jako jsou například žárovky a motory. Už z názvu "8ch. relay module" vyplývá, že se jedná o 8 channel (8 kanálový) modul s relátky.
Na desce modulu nenajdete nic zvláštního. Je zde pouze 8 relátek s dvojicí paralelně zapojených přepínacích kontaktů. Relátka jsme zvolili dvanácti-voltová od výrobce SCHRACK, která se vyznačují výbornou kvalitou a provedením. Samozřejmě je možné použít i jiná relátka s tím, že budou mít stejně zapojené vývody.
Dále na desce je osm 3mm signalizačních LEDek v sérii s rezistory R1-R8. Hodnoty těchto rezistorů se liší s velikostí jmenovitého napětí zvolených relátek. Pro naše 12V relátka vyplývá ze vzorce R = U / I -> R = (12-2) / 0,002, kde 12 = jmenovité napětí cívky, 2 = ubytek napětí na diodě a 0,002 = proud protékající diodou, R = 5000 Ω . Nejbližší z řady je velikost 5K1. Hodnoty rezistorů pro jiná jmenovitá napětí relátek naleznete v seznamu součástek.
Dále paralelně k cívce každého relátka je zapojená jedna ochranná dioda.
Asi jako poslední věc na desce najdete vstupní piny a svorkovnice na výstupech relátek.
Na desce je minimum součástek a proto jsem se vešel na DPS o rozměrech 55 x 115 mm.

Schéma

DPS: 5,5cm x 11,5cm

Osazovací plán


Seznam součástek:
R1-R8 pro 5V - 1K5 SMD 1206
R1-R8 pro 9V - 3K3 SMD 1206
R1-R8 pro 12V - 5K1 SMD 1206
D1-D8 - 1N4007 SMD
LED1-LED8 - 3mm zelená/2mA
K1-K8 - Relé 5,9,12V (např. RT314012)
X1 - 10pin molex
X2-X4 - Svorkovnice do DPS (trojtá)

Vyvolávání fotorezistu

Připraveno pro leptání

Leptání

Nastříháno

Vrtání a čištění spojů

Hotovo

Po umytí

Lakování

Připraveno pro osazení

Osazeno

Svorkovnice

Strana spojů


Tyto fotky jsou pouze ilustrační.
Schéma, motiv plošného spoje a osazovací plán je momentálne nejaktuálnější.

©2013 - 2018 - Lukáš Mertlík